+421 948 445 474 Otvorené Po-Pia: 8-22, So-Ne: 9-21 M.C.Sklodowskej 1, Petržalka Ochrana osobných údajov

Blog - Pes v reštaurácií

Pes v reštaurácií

Pes v reštaurácií

15.02.2016

Bohužiaľ, domáci miláčikovia - psy, mačky,... - do reštaurácie nesmú. Veľa majiteľov sa pýta prečo, odpoveď je v Zákone NR SR 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §26 odst.4 písm. a):

Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania"), sú povinné 

a) zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho psa.

Zariadenie spoločného stravovania je celá reštaurácie, nie len kuchyňa ale aj priestory pre hostí, terasa a pod.

Areál reštaurácie je však veľký a verím, že spoločne nájdeme miestečko kde Vášho priateľa odložíme :)